Pendaftaran Akaun

Minimum 8 huruf

Pastikan bermula dengan kod dail negara. Contoh: 60123456789

Terma & Syarat

Saya sebagai bakal ejen affiliate, dengan ini BERSETUJU untuk mematuhi segala syarat dan terma program affiliate di laman web ini.

  1. Saya faham bahawa sekiranya saya melanggar mana-mana terma dan syarat program affiliate ini, akaun saya boleh digantung ataupun dimansuhkan oleh pihak pengurusan tanpa sebarang notifikasi.
  2. Saya faham bahawa inisiatif saya menjadi ejen affiliate adalah untuk membantu pengurusan menyebarkan bahan bacaan berkualiti kepada khalayak pembaca rakyat Malaysia.
  3. Saya berjanji akan melakukan promosi secara beretika dan tidak akan sesekali melakukan aktiviti SPAM.
  4. Saya berjanji tidak akan menggunakan sebarang bahan promosi yang boleh merosakkan nama perniagaan laman web ini.
  5. Saya berjanji tidak akan menggunakan nama-nama organisasi, trademark, copyright, golongan professional dan apa jua bentuk nama yang dilindungi hakcipta dalam aktiviti promosi saya.
  6. Saya mengakui bahawa segala butiran yang saya daftarkan di atas adalah butiran yang tepat dan sah.

Dengan menghantar butiran pendaftaran ini, saya tertakluk kepada terma dan syarat yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan Ikram Academy